The Five Behaviors® – sterke og velfungerende team – et konkurransefortrinn!

Teamutviklingsverktøyet The Five Behaviors® beskriver fem adferder medlemmene i et godt og velfungerende team bør omfavne:

 • Ha tillit til hverandre
 • Engasjere hverandre i produktive konflikter
 • Forplikte seg til felles beslutninger
 • Holde hverandre ansvarlige
 • Fokusere på felles resultater

Hva er The Five Behaviors®?

The Five Behaviors®, utviklet av Wiley, bygger på Patrick Lencionis bok «The Five Dysfunctions of a Team». Boka er fortsatt på Amazons toppliste etter 21 år og med flere millioner solgte utgaver.

The Five Behaviors® er et teamutviklingsverktøy som gir innsikt om hva som må til for å styrke og utvikle et team. Verktøyet er en kombinasjon av to kraftfulle merkevarer: The Five Behaviors® og Everything DiSC®.

Verktøyet øker effektiviteten i teamet gjennom ny og viktig innsikt om teammedlemmers adferd, prioriteringer, styrker og utviklingsområder. Dette oppnås gjennom Everything DiSC® som er integrert i verktøyet The Five Behaviors®.

Formål:

 • Innhente innsikt om hvordan teamet scorer i The Five Behaviors®
 • Innhente innsikt om hverandres adferd og forstå hvordan denne påvirker lagspillet
 • Innhente innsikt om teamets felles styrker og utviklingsområder
 • Innhente innsikt for refleksjon og dialog
 • Fra innsikt til utsikt – etablere individuelle og felles utviklingsplan

Not finance. Not strategy. Not technology.

It is teamwork that remains the ultimate competitive advantage, both because it is so powerful and so rare.

Patrick Lencioni

Gevinster:

 • Bedre og raskere beslutninger
 • God og tydelig kommunikasjon
 • Et klima for ytringer og åpenhet
 • Gir tilbakemeldinger – løfter hverandre
 • Utnytter alle teammedlemmers ferdigheter og meninger
 • Unngå unødig tidsbruk og energi på politikk, usikkerhet og destruktive konflikter
 • Unngå stadige omkamper grunnet fravær av tilslutning
 • Sunn kultur og bedre arbeidshelse
 • Skaper et konkurransefortrinn

Case Study fra NKSR ved St. Olavs Hospital

«En klar målsetning for NKSR er å videreutvikle og bygge et godt team, noe The Five Behaviors® har gjort oss i stand til. Teammedlemmer er tydeligere på forventninger og tør å erkjenne svakheter overfor hverandre.»


«Som akkreditert i The Five Behaviors®, har jeg hatt gleden av å følge flere team på vegen fra å være gode til å bli enda mye bedre når det gjelder erkjennelse av hvor skoen trykker, mot til å ta de viktige diskusjonene, og vilje og evne til å gjøre det som må til for å nå felles mål. Dette har igjen ført til sterkere teamfølelse og bedre resultater i virksomheten.»

Hedvig Rognerud, Forretningsutvikler/DNCF coach, Fossekall AS

«Mine bruksområder på St.Olavs hospital har vært leder- og teamutvikling, hvor verktøyene The Five Behaviors®, Everything DiSC® Jobbprofil og Everything DiSC® Ledelsesprofil er brukt ved Klinikk for ortopedi, revmatologi og hudsykdommer. Verktøyene har jevnlig vært brukt fra 2013 -2022. (…) Vi har fått et felles «språk» og en felles forståelse for velfungerende team og psykologisk trygghet.

Sylvi Helland, Personalrådgiver, St. Olavs Hospital

Ulike rapporter i verktøykassen til The Five Behaviors®

Individuell teamrapport

En innholdsrik rapport som genereres for hvert teammedlem. Inneholder teamets evaluering knyttet til de fem adferder, og den enkeltes Everything DiSC®-adferdsstil.

Last ned eksempelrapport

Fremdriftsrapport

Rapporten er utarbeidet for å gi teamet innsikt i den utvikling teamet har gjort siden prosessen startet. Områder med forbedring og tilbakegang, handlingsplan – veien videre.

Last ned eksempelrapport

Sammenligningsrapport

En oppfølgingsrapport som kan genereres mellom 2 deltakere fra teamet, med formål å skape en sterkere arbeidsrelasjon.

Last ned eksempelrapport

Kommentert teamrapport

Dette er arbeidsverktøyet for fasilitator. Den gir fasilitator forslag og ekstra informasjon om styrker, utviklingsområder og prioriterte diskusjonspunkter for teamet.

Last ned eksempelrapport

Kommentert fremdriftsrapport

Dette er arbeidsverktøyet for fasilitator. Den gir fasilitator forslag og ekstra informasjon om styrker, utviklingsområder og prioriterte diskusjonspunkter for teamet.

Last ned eksempelrapport

Personal Development (engelsk)

En individuell rapport som handler om deg og de fem adferdene. Rapporten lærer deg prinsippene for godt teamarbeid gjennom The Five Behaviors®.

Last ned eksempelrapport