Vi styrker relasjonskompetansen for å gjøre mennesker bedre i møte med hverandre

Kurs & sertifisering

Vi har sertifiseringskurs og opplæringskurs i verktøy for livslang læring og utvikling.

Verktøy

Verktøyene er anerkjente og forskningsbaserte, og normert for norsk språk og kultur.

Rådgivning

Vi gir tett oppfølging for å sikre din faglige utvikling, og kan tilby prosesstøtte ved behov.

Styrk relasjonskompetansen!

Refleksjonsverktøyet Everything DiSC® gir økt innsikt og forståelse om egen og andres adferd, som vil bidra til å skape sterkere relasjoner. Viktig nå – viktig fremover:

 • Velfungerende team
 • Sunne bedriftskulturer
 • Ledere med relasjonsferdigheter
 • Effektiv kundekommunikasjon
Kunnskap om adferd er avgjørende!
 • Vivi Fuhr Hjelde

  Ved å bruke verktøyet på flere ulike nivåer, har vi fått et felles begrepsapparat som vi kan diskutere saker utfra. Vi ser at toleransen og forståelsen for ulikheter har vokst, og det gjør det letter å ta opp utfordringer knyttet til at vi er ulike og tenker ulikt. Diskusjoner blir da flyttet fra person til sak på en enklere måte, og avgjørelsene blir bedre nettopp for at vi forstår hverandre og aksepterer i større grad de ulike prioriteringene en har.

  Vivi Fuhr HjeldeHR og Organisasjonssjef, Norgeshus AS
 • Silje V. Færestrand

  I sertifiseringen på Everything DiSC® var det en fin mix av gruppearbeid, teori, diskusjoner og refleksjoner. Nina og Ketil viser dybdekunnskap på verktøyet og er svært profesjonelle, samtidig som de er uhøytidelige og skaper en lun atmosfære som gir trygge deltakere. Etter gjennomført eksamen har de også fulgt meg tett opp og sikret at jeg har den støtten jeg trenger for å jobbe med verktøyet videre i vår organisasjon.

  Silje V. FærestrandLeder HR og organisasjonsutvikling, Lindbak AS
 • Nina C. Arnesen og Ranja Vassli

  Vi mener relasjonskompetanse er essensielt i møtet mellom mennesker, og verktøyet gir oss et felles begrepsapparat og en plattform for trening og utvikling. Vi har stort utbytte av å bruke verktøyet i arbeidshverdagen. Vi bruker Volo AS både til å sertifisere egne ansatte i Everything DiSC®-verktøyet, til sparring ved behov og til å bistå i gjennomføre prosesser internt. Dette er kompetente og engasjerte folk, som virkelig brenner for sitt felt.

  Nina C. Arnesen og Ranja VassliFørsteinntrykksansvarlige, NTE
 • Rune Johnsen

  Bruk av Everything DiSC® som verktøy gir kandidater en merverdi og positiv opplevelse av rekrutteringsprosessen, som også er understøtter vårt omdømme som attraktiv arbeidsgiver. Som sertifisert instruktør setter jeg stor pris på rask og kompetent oppfølging og støtte ved behov fra Volo AS, i tillegg til tilgang på kompetansehevende webinarer og nettverkssamlinger.

  Rune JohnsenSeniorrådgiver, Kulturminnefondet
 • Cathrine Haugan Grønvik og Oddrun Husby

  Våre erfaringer med verktøyet er at “it makes people talk”. Verktøyet har gitt ansatte og grupper innsikt både om seg selv og den gruppen de er en del av. Dette brukes som et refleksjonsverktøy i lederutvikling, bl.a. opp mot veiledning i vanskelige samtaler m.v. Vi bruker det i diskusjoner rundt hvordan ledertemaet fungerer, sett opp mot hvilke stiler deltakerne har i Everything DiSC®.

  Cathrine Haugan Grønvik og Oddrun HusbyIE fakultetet, NTNU
 • Pernille Groth Brodtkorb

  Med Everything DiSC® har vi et godt verktøy til å styrke kommunikasjon og samhandling på en enkel og effektiv måte i jobbhverdagen. Vi bruker det til å øke bevisstheten om egen kommunikasjonsstil hos ledere og medarbeidere, både i kundedialog og i det interne samspillet.

  Pernille Groth BrodtkorbHR Forretningspartner SpareBank 1 SMN

Everything DiSC®

Verktøyet gir økt innsikt og forståelse om egen og andres adferd.

Everything DiSC® øker bevisstheten om hverandres forskjeller, knyttet til adferd, stress- og motivasjonsfaktorer, prioriteringer, styrker og utviklingsområder.

Verktøyet bidrar til å skape sterkere relasjoner!

The Five Behaviors®

Et verktøy for å bygge et sterkt og velfungerende team. Teamet bør omfavne og mestre fem adferdstrekk: bygge tillit, mestre konflikt, oppnå forpliktelse, vise ansvarlighet og fokusere på resultater.

The Five Behaviors® passer for deg som vil jobbe systematisk med teamutvikling. Du vil kunne skreddersy prosesser/workshops med utgangspunkt i teamets utviklingsmål.

Hvorfor skal jeg ta en sertifisering?

I sertifiseringen får du tilgang på verktøy som er enkle i bruk, og som er særlig egnet til trening og prosess over tid. Kan brukes til ulike formål som ledelse, team, salg, rekruttering m.m.

Et felles begrepsapparat for trening på adferd og kommunikasjon vil skape bedre resultater i din organisasjon, og kan brukes uavhengig av jobbrolle og organisasjonsnivå.

Volo AS er det norske kompetansesenteret for faglig utvikling, prosesstøtte og sertifisering av Everything DiSC®-instruktører. Vi jobber med en rekke virksomheter i offentlig og privat sektor, og er vinner av Diamond Award fra Wiley 12 år på rad.

 • Innsikt om egen og andres jobbadferd
 • Forbedret resultatoppnåelse
 • Fornøyde kunder og medarbeidere
 • Oppfølging og kompetansetilførsel
 • Del av faglig nettverk med instruktører
 • Årlig nettverkssamling
 • Materiell, opplæring og rådgivning

Volo AS – Partner i VM-nettverket Spor!


Volo AS er stolt Partner av Spor, – nettverket av organisasjoner og bedrifter som jobber aktivt med å sette trøndersk næringsliv enda sterkere på kartet.
Ett nettverk som er aktive støttespillere for Ski-VM Trondheim 2025.

✅ Vår spisskompetanse er å utvikle sunne organisasjoner gjennom å styrke folks relasjonsferdigheter.
✅ Gjøre mennesker gode i møte med hverandre.

Spor og Ski VM i 2025 handler mye om dette; – møtet mellom mennesker og opplevelser som styrker relasjoner.