Ønsker du å utvikle dine lederferdigheter, eller tilby lederutvikling i din organisasjon?

Lær om kommunikasjon, adferd og relasjonsferdigheter for effektiv og god ledelse gjennom Everything DiSC® – et verktøy egnet for lederutvikling på flere nivå.

Står du foran endringer, og er i tvil om hvilke verktøy, system og metode du skal bruke? Everything DiSC® kan brukes i alle sammenhenger hvor det er snakk om menneskelige relasjoner, og i verktøykassen vår finnes det gode verktøy særlig egnet for lederutvikling!


Hva er lederutvikling?

Lederutvikling handler om å styrke lederens innsikt og ferdigheter rundt egen rolle og lederadferd. For å utvikle disse ferdighetene, må man trene kontinuerlig for å få refleksjoner og selvinnsikt rundt egen adferd, men også i samspill med andre. Det handler om hvordan lede forskjellig mot medarbeidere med ulike prioriteringer, motivasjonsfaktorer og stressfaktorer.

Med Everything DiSC® får du tilgang til verktøy som har til formål å lære lederen til å få det beste ut av sine medarbeidere, men også hvordan skape en visjon, bygge tilslutning for visjonen og ivareta gjennomføring – gjennom å tilpasse egen adferd for å lede andre mer effektivt.

I Volo mener vi at lederutvikling handler om den sosiale kompetansen og dynamikken, med trening i sosiale interaksjoner og om en sterk tilbakemeldingskultur bygget på tillit – med trening hver eneste dag!

Fremtidens viktigste kunnskap: Invester i mennesker!

Fleksible, endringsvillige medarbeidere, teamledere og ledere er en nødvendighet i dag. Kultur kan bygges, og adferd kan trenes gjennom gode verktøy og metode. Bygg en robust, innovasjon- og prestasjonsorientert kultur gjennom strategisk kompetansetrening og lederutvikling. Gjør jobben selv. Verktøyene er enkle i bruk og vil gi resultater i din virksomhet.

Trening på samarbeid, kommunikasjon og adferd er et område i vekst. I en tid med digitalisering og automatisering, kreves det mer i forhold til effektiv kommunikasjon, teamarbeid og ledelse. Få mer ut av fagkompetansen ved å investere i «soft skills».

Få effektive lederverktøy til bruk i lederutvikling

 • Tillitsbasert ledelse
 • Støttende ledelse
 • Utviklingsorientert ledelse
 • Styrkebasert ledelse
 • Relasjonsbasert ledelse

Alle punktene over er eksempler på lederstiler som blir fremholdt som gode. Fellesnevneren er blant annet å lede forskjellig og tilpasset – med utgangspunkt i den enkelte medarbeider.

Tilpasset ledelse er en nødvendighet i dag.

Med en sertifisering i refleksjonsverktøyet Everything DiSC® får du tilgang på verktøy som kan utvikle og beholde kompetansen internt. Verktøyene brukes i ulike bransjer, i små og store bedrifter, både offentlig og privat. Det benyttes til utvikling i over 130.000 organisasjoner i over 70 land – med en tilfredshet på 97%. Dette er sertifiseringen for livslang læring og utvikling, med fokus på metode og verktøy for medarbeider-, team- og lederutvikling.

Verktøyene

Everything DiSC® Ledelsesprofil

Dette verktøyet har som formål å lære lederen til å få det beste ut av sine medarbeidere.

Lederen lærer å lese sine medarbeideres adferdsstiler, og de lærer hvordan de kan tilpasse sin egen adferd for å lede andre mer effektivt. Her kan du som leder lære mer om:

 • Hvordan du blir dyktigere i å delegere og styre
 • Hvordan skape klima for motivasjon
 • Hvordan utvikle forskjellige medarbeidere med ulike prioriteringer, motivasjonsfaktorer og adferd

Rapporten gir mye informasjon, inkludert tips, strategier og handlingsplaner for å hjelpe ledere til å bli mer effektive i den operative hverdagen.


Everything DiSC® Work of Leaders

Dette verktøyet gir innsikt om egen adferdsstil og prioriteringer som leder, og hvordan dette påvirker følgende:

 • Hvordan du skaper en visjon
 • Hvordan du bygger tilslutning for visjonen
 • Hvordan du ivaretar gjennomføring

Verktøyet egner seg også for meget spennende refleksjoner og prosessorientert trening i en ledergruppe/konsernledelse, basert på beste internasjonal praksis innenfor ledelse. Man får konkrete handlingsplaner for oppfølging.

 • Geir S. Vik

  Som leder selv, og i arbeid med å utvikle ledere, har sertifisering i Everything DiSC® hos Volo vært en berikelse for meg i min hverdag og for mitt lederskap.

  Geir S. VikSeniorrådgiver, Gagn
 • Silje V. Færestrand

  Vi ser stor verdi i å jobbe med Everything DiSC®-verktøyet i vår leder- og salgsutvikling i Lindbak. Det har gitt oss en felles plattform for refleksjon og dialog, og åpner opp for innsikt og utvikling.

  Silje V. FærestrandLeder HR og organisasjonsutvikling, Lindbak AS
 • Vivi Fuhr Hjelde

  Ved å bruke verktøyet på flere ulike nivåer, har vi fått et felles begrepsapparat som vi kan diskutere saker utfra. Vi ser at toleransen og forståelsen for ulikheter har vokst, og det gjør det letter å ta opp utfordringer knyttet til at vi er ulike og tenker ulikt.

  Vivi Fuhr HjeldeHR og Organisasjonssjef, Norgeshus AS
 • Gunn Hatleskog

  Tilbakemeldingen fra ledere og ansatte er at de har stort utbytte av å lære om DiSC®-teorien og ikke minst fra dypdykking og refleksjon rundt egen profil. Vi ser at relasjonskompetanse blir mer og mer viktig i dagens samfunn og da er Everything DiSC® et fantastisk verktøy å ha tilgang på.

  Gunn HatleskogHR Development, Halliburton

Gjennom Wiley Workplace Learning Solutions er Volo AS tilknyttet et globalt nettverk av Authorized Wiley Partnere, som jobber med kompetanseutvikling.

Volo AS er Authorized Partner Everything DiSC® – A Wiley Brand.

Teamutviklingsverktøyet The Five Behaviors®, utviklet av Wiley, bygger på boka «The Five Dysfunctions of a Team» av Patrick Lencioni.

Volo AS er Authorized Partner The Five Behaviors® – A Wiley Brand.

Volo AS er det norske kompetansesenter for faglig utvikling, prosesstøtte og sertifisering av Everything DiSC®-instruktører. Vi jobber med en rekke virksomheter i offentlig og privat sektor, og er vinner av Diamond Award fra Wiley flere år på rad.