Sosial bærekraft – gjennom å styrke relasjonskompetansen

Volo styrker relasjonskompetansen for å gjøre mennesker bedre i møte med hverandre. Dette gjør vi gjennom å levere verktøy og kompetanse som utvikler sunne, helsefremmende og bærekraftige organisasjoner.

Bærekraft innebærer å imøtekomme dagens behov uten å ødelegge for at kommende generasjoner kan få dekket sine behov. FNs bærekraftsmål baserer seg på følgende tre dimensjoner:

  1. Miljø og klima                       
  2. Økonomi
  3. Sosiale forhold

Den sosiale delen sikrer at alle mennesker får et godt og rettferdig grunnlag for et anstendig liv. Det utvikles stadig ny teknologi, bedre tjenester og nye digitale løsninger. Tilbyderne blir mer og mer like, og konkurransefortrinnene blir mer og mer utydelige.

Hva kan vi oppnå gjennom å videreutvikle sunne arbeidskulturer og styrke ledernes og medarbeidernes relasjonsferdigheter?

Relasjonskompetanse og sunn bedriftskultur bidrar til sosial bærekraft, – i dette arbeidet blir økt bevissthet og kunnskap om adferd en avgjørende faktor. Les gjerne mer om vår sertifisering i Everything DiSC® her.