Referanser

Eirin Høyem

Seniorrådgiver – organisasjon og ledelse, Abilator

Ketil og Nina er en herlig og utfyllende duo! Kunnskapsrike, folkelige og med et smittende engasjement! Sertifiseringsløpet byr på en fin balanse mellom egenstudier, foredrag, praktisk øving og erfaringsdeling. Jeg tar meg med meg nye perspektiver og et effektfullt verktøy inn i videre arbeid med utvikling av folk, team og organisasjoner.

Relasjonell kompetanse altså – DET virker!

Monica Loe & Siri Krigsvoll

Rådgivere, Brilliant AS

Vi fullførte vår sertifisering i Everything DiSC® i november 2022 hos Volo, og opplevde begge at både innhold, opplegg og ikke minst våre kursledere Nina og Ketil absolutt svarte til forventning – og enda litt til!

Kurset var innholdsrikt, spennende og to the spot, og vi opplevde at vi gjennom både teori, praktiske oppgaver og forberedelse til eksamen nå er godt rustet til å ta fatt på arbeidet som sertifiserte Everything DiSC®-instruktører!

Vi skal nå sette igang arbeidet med Everything DiSC® som verktøy i egen organisasjon og alle ansatte skal både gjennomgå kartlegging og workshoper for å ruste oss til å bli enda bedre til å samhandle med hverandre og styrke vår allerede gode kultur.

Monica Høyden Tvedt-Mogseth

Leder læringsarenaen – Synergi Trondheim, EM 1 MN

EiendomsMegler 1 Midt-Norge er markedets ledende meglerforetak for eiendomsmegling i Midt-Norge, med om lag 40 % markedsandel. Vi er ca. 280 ansatte fordelt på 30 kontorer som er lokalisert fra Rørvik til Søre Sunnmøre.

Vi i EiendomsMegler 1 Midt-Norge, har fokus på kontinuerlig forbedring og jobber hver dag med å være litt bedre i dag, enn i går, og bedre i morgen enn vi er i dag. Vi har en sterk tro på at der det er «godt å jobbe, er det godt å være kunde». Visjonen vår er at vi skal være «Norges mest lønnsomme meglerforetak for våre kunder, ANSATTE og eiere.»

For å oppnå vår visjon har stor fokus på at vi skal levere et faglig godt arbeid, samt at vi skal være flink på kommunikasjon, i relasjon med både kollegaer, samarbeidspartnere og kunder. Vi bruker blant annet Everything DiSC® som verktøy for, å bli bedre på kommunikasjon og adferd, et hovedelement for å lykkes i våre overordnede mål. Alle våre ansatte har fått tilbud om å være med på en dags samling der vi snakker om effektiv adferd og kommunikasjon, og der alle får sitt eget Everything DiSC®-verktøy.

I tillegg bruker vi verktøyet i rekrutteringssammenheng, og i forbedringsarbeider internt i organisasjonen. Vi ser at gjennom å være mer bevist på sin egen og andres kommunikasjons-stil, lykkes vi bedre både på kundearenaen, og internt i prestasjonsgruppene våre. Vi får et bedre samarbeid, lykkes lettere med måloppnåelse, og kan være mer saksorientert når vi jobber med kontinuerlig forbedringsarbeidet internt i organisasjonen. Vi opplever at de ansatte er både motivert, engasjert og ikke minst ser god nytte av å bruke Everything DiSC® i sin arbeidshverdag. Det er ingen tvil om at Everything DiSC® også har hjulpet oss i å sette sammen grupper på en måte, som gjør oss i bedre stand til å kommunisere bedre med både markedet og kollegaer, og som gjør at vi kan maksimere det potensialet som vi har.

En av grunnene til suksessen vi har hatt med å bruke dette verktøyet, er at det er lett å forstå og ikke minst enkelt å bruke i det daglige liv. Gjennom vårt interne opplæringskonsept; EiendomsMegler 1 Skolen, vil vi også i fremtiden være aktive brukere av Everything DiSC®, og andre verktøy som Volo AS tilbyr. Tilbakemeldingen fra deltagerne er at alle ser en god nytte av å bruke Everything DiSC®, uavhengig av stilling og ansiennitet. Vi har hatt stor glede av prosessbistand fra Volo AS gjennom flere år. De er svært grundige, punktlige og kompetente. Dette har skapt kvalitative og forutsigbare samarbeid når vi har søkt bistand til både medarbeiderutvikling og lederutvikling fra Volo AS.

Hedvig Rognerud

Forretningsutvikler/DNCF coach, Fossekall AS

Som akkreditert i The Five Behaviors®, har jeg hatt gleden av å følge flere team på vegen fra å være gode til å bli enda mye bedre når det gjelder erkjennelse av hvor skoen trykker, mot til å ta de viktige diskusjonene, og vilje og evne til å gjøre det som må til for å nå felles mål.

Dette har igjen ført til sterkere teamfølelse og bedre resultater i virksomheten.

Hege Svendsen

Daglig leder, partner, Fremogruppen

Vår rolle som rekrutterere er, gjennom jobbanalyse, kandidatsøk og en metodisk utvelgelsesprosess, å bistå våre oppdragsgivere i å rekruttere riktig ansatt. Bruk av testverktøy og adferdsanalyser er viktige verktøy for å bli bedre kjent med kandidatens ferdigheter, evner, personlige egenskaper, adferd og motivasjonsfaktorer.

Vi benytter Everything DiSC®-verktøy som et samtaleverktøy i prosessen og vi opplever at dette gir viktig informasjon samt skaper merverdi, både for oss som rådgivere, våre oppdragsgivere og kandidatene.

Geir Steinar Vik

Seniorrådgiver, Gagn

Som leder selv, og i arbeid med å utvikle ledere, har sertifisering i Everything DiSC® hos Volo vært en berikelse for meg i min hverdag og for mitt lederskap.

Tett og god oppfølging fra Volo, med tydelig veiledning og gode diskusjoner, har styrket min bruk av verktøyet i utviklingsøyemed overfor medarbeidere, kollegaer og andre ledere.

Gunn Hatleskog

HR Development, Halliburton

Halliburton har gjennom mange år brukt Everything DiSC® som verktøy i.f.m. lederopplæring, teamutvikling og kulturbygging. Vi bruker også verktøyet svært aktivt internt i HR avdelingen for å skape tillit, trygghet, respekt og forståelse for hverandres ulikheter.

Tilbakemeldingen fra ledere og ansatte er at de har stort utbytte av å lære om DISC®-teorien og ikke minst fra dypdykking og refleksjon rundt egen profil.

Vi ser at relasjonskompetanse blir mer og mer viktig i dagens samfunn og da er Everything DiSC® et fantastisk verktøy å ha tilgang til.

Halliburton Norge har over de siste 2 årene jobbet med å skape en sterk kultur rundt det å bry seg om hverandre, empatisk ledelse og inkludering. I den forbindelse bruker vi Everything DiSC® for å styrke samholdet internt samt øke engasjementet blant våre medarbeidere.

Vi setter stor pris på Volo som samarbeidspartner og at teamet alltid er klar for veiledning, hjelp og støtte når det trengs!

Rune Johnsen

Seniorrådgiver, Kulturminnefondet

Kulturminnefondet er et lavterskeltilbud og en rendyrket tilskuddsordning for private eiere av verneverdige kulturminner, direkte underlagt Klima- og miljødepartementet.

Vi har siden 2018 brukt Everything DiSC® ved rekruttering av nye medarbeidere på alle nivåer, som et nyttig verktøy for refleksjon og dialog sammen med kandidaten.

I Kulturminnefondet er vi opptatt av at kandidater til stillinger hos oss skal få presentere seg selv på en god måte. Bruk av Everything DiSC® som verktøy gir kandidater en merverdi og positiv opplevelse av rekrutteringsprosessen, som også er understøtter vårt omdømme som attraktiv arbeidsgiver.

Som sertifisert instruktør setter jeg stor pris på rask og kompetent oppfølging og støtte ved behov fra VOLO AS, i tillegg til tilgang på kompetansehevende webinarer og nettverkssamlinger.

Silje V. Færestrand

Leder HR og organisasjonsutvikling, Lindbak AS

I sertifiseringen på Everything DiSC® var det en fin mix av gruppearbeid, teori, diskusjoner og refleksjoner. Nina og Ketil viser dybdekunnskap på verktøyet og er svært profesjonelle, samtidig som de er uhøytidelige og skaper en lun atmosfære som gir trygge deltakere.

Etter gjennomført eksamen har de også fulgt meg tett opp og sikret at jeg har den støtten jeg trenger for å jobbe med verktøyet videre i vår organisasjon.

Vi ser stor verdi i å jobbe med Everything DiSC®-verktøyet i vår leder- og salgsutvikling i Lindbak. Det har gitt oss en felles plattform for refleksjon og dialog, og åpner opp for innsikt og utvikling.

Dan Olsen

Daglig leder/Partner, Magnet AS

Vår erfaring med det faglige påfyllet/support fra Volo har vært svært bra, de er en organisasjon som virkelig brenner for faget sitt og som gjør sitt ytterste for at deres verktøy og kompetanse også skal gi nytte og verdi langt utenfor sin egen leveranse.

Sertifiseringskursene fra Volo gir både innsikt og refleksjoner som er svært verdifulle for oss som i det daglige driver med utvikling av både merkevare og organisasjonskultur, jeg gir de mine sterkeste anbefalinger!

Vivi Fuhr Hjelde

HR og Organisasjonssjef, Norgeshus AS

I Norgeshus har vi brukt verktøyene fra Everything DiSC® siden 2018. Vi bruker Everything DiSC® Workplace både i ledertrening på hovedkontoret og for ledere ute i kjeden. Vi har også brukt samme verktøy for samtlige ansatte på hovedkontoret.

Innføringen her ble gjort på kick off. Var litt spent på å bruke det på et slikt arrangement, men tilbakemeldingene var veldig gode. Ved å bruke verktøyet på flere ulike nivåer, har vi fått et felles begrepsapparat som vi kan diskutere saker utfra.

Vi ser at toleransen og forståelsen for ulikheter har vokst, og det gjør det letter å ta opp utfordringer knyttet til at vi er ulike og tenker ulikt. Diskusjoner blir da flyttet fra person til sak på en enklere måte, og avgjørelsene blir bedre nettopp for at vi forstår hverandre og aksepterer i større grad de ulike prioriteringene en har. Jeg tenker at dette forståelsen, oversikten og det felles begrepsapparatet vi har gjør oss til bedre ledere når vi bruker kunnskapen vi har.

Ved å ha sertifiserte instruktør i Norgeshus, gjør det at vi enklere kan ta det i bruk i nye sammenhenger, da vi har kompetansen inhouse.

I tillegg er Volo en stor ressurs når vi ser på nye og andre bruksområder. Deres erfaring fra et bredt spekter av bransjer og problemstillinger gjør de til nyttige diskusjonspartnere. Det beste med verktøyet er at det er relativt enkelt å forstå og innføre, og at det kan ligge som grunnlag for enhver situasjon du skal inn i som leder og kollega.

Nina C. Arnesen og Ranja Vassli

Ledere og førsteinntrykksansvarlige, NTE

NTE bruker Everything DiSC®-verktøyet i ulike sammenhenger, f.eks. til team- og lederutvikling, utvikling av samhandlingskultur, rekruttering, endringsledelse, konflikthåndtering, salg og kundeservice.

Vi mener relasjonskompetanse er essensielt i møtet mellom mennesker, og verktøyet gir oss et felles begrepsapparat og en plattform for trening og utvikling. Vi har stort utbytte av å bruke verktøyet i arbeidshverdagen.

Vi bruker Volo AS både til å sertifisere egne ansatte i Everything DiSC®-verktøyet, til sparring ved behov og til å bistå i gjennomføre prosesser internt. Dette er kompetente og engasjerte folk, som virkelig brenner for sitt felt.

Cathrine Haugan Grønvik og Oddrun Husby

IE fakultetet, NTNU

Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk ved NTNU har to sertifiserte Everything DiSC®-instruktører. Vi ble sertifisert i oktober 2020.

Siden sertifiseringen har vi benyttet Everything DiSC®-verktøyet for ledergrupper på fakultet og fire av våre institutter, samt for deler av fakultetsadministrasjonen. Vi har også gjennomført Everything DiSC® for kandidater i avslutningsfase i en rekrutteringsprosess, der arbeidsmiljøet for øvrig allerede hadde gjennomført Everything DiSC®.

Våre erfaringer med verktøyet er at “it makes people talk”. Verktøyet har gitt ansatte og grupper innsikt både om seg selv og den gruppen de er en del av. Dette brukes som et refleksjonsverktøy i lederutvikling, bl.a. opp mot veiledning i vanskelige samtaler m.v. Vi bruker det i diskusjoner rundt hvordan ledertemaet fungerer, sett opp mot hvilke stiler deltakerne har i Everything DiSC®. Vi opplever at det skaper entusiasme når de får rapporten og stilen sin, selv om noen er skeptiske på forhånd.


Vi har stort sett benyttet jobbprofil, og benyttet noen få lederprofiler. Vi har så vidt tatt i bruk The Five Behaviors™, og gleder oss til vi kan fordype oss mer i dette verktøyet også.

Vi takker for et godt samarbeid og flotte webinarer med dere i Volo.

Ann Kristin Nyborg

HR-rådgiver, Oslo kommune, Renovasjons- og gjenvinningsetaten

Jeg har benyttet de ulike verktøyene i ulike sammenhenger siden 2012, med stor suksess og gode resultater. Jeg bruker verktøyene mest innen teamutvikling, lederutvikling og rekruttering, men jeg mistenker at dette nå ligger så godt forankret i ryggmargen min at jeg bevisst og ubevisst bruker det hver eneste dag, i samtaler, møter, gjennom å bli kjent med nye kolleger og helt sikkert på hjemmebane også.

Det er motiverende å være vitne til at samarbeid i ulike team glir lettere etter at man får bedre forståelse, ikke bare for at vi er ulike, men hvordan vi er ulike. Det gir nesten uten unntak resultater som større tålmodighet, bedre fremdrift eller bedre relasjoner – men det viktigste er jo at det gir bedre og raskere resultater.

Selve sertifiseringsprosessen hos Volo kan jeg trygt anbefale. Profesjonelt, lærerikt og svært nyttig. I tillegg traff jeg jo likesinnede, som den dag i dag er en del av mitt nettverk.

I tillegg stiller Ketil og de andre i Volo jevnlig opp med sin kompetanse både på mail, telefon og ikke minst i gode webinarer, som uten unntak er en glede å få være med på.

Lisbeth Kringstad

HR Professional & HSE Advisor, Rolls-Royce Electrical Norway AS

Jeg deltok på en bedriftsintern sertifisering sammen med min tidligere arbeidsgiver i august 2022, hvor Ketil og Nina tok oss igjennom to dager med masse læring og gode diskusjoner. Innholdet i dagene var variert, og jeg følte meg godt forberedt til den påfølgende eksamenen.

Før sertifiseringen hadde jeg en forventning om å sitte igjen med et verktøy som jeg kunne bruke for å jobbe med team- og lederutvikling. Det føler jeg at jeg gjør. Tillegg opplever jeg å ha fått enda større forståelse for hvordan jeg virker på andre og motsatt. Dette har jeg mye nytte av i egen arbeidshverdag.

Min erfaring med verktøyet så langt er at de som gjennomfører kartleggingen kjenner seg godt igjen i rapporten de mottar. Å jobbe med kommunikasjon og adferd oppleves som relevant for ansatte med alle slags bakgrunner, og de ansatte ser mange fordeler ved å ta i bruk Everything DiSC® i teamet:

– De har fått et mer bevisst forhold til hva som er viktig for dem på arbeidsplassen

– De vet hva som motiverer og stresser sine kolleger

– De har et felles språk for å snakke om kommunikasjon

Vi ser fram til å ta i bruk Everything DiSC® i det videre arbeidet vårt med team- og lederutvikling!

Pernille Groth Brodtkorb

HR Forretningspartner, SpareBank 1 SMN

Med Everything DiSC® har vi et godt verktøy til å styrke kommunikasjon og samhandling på en enkel og effektiv måte i jobbhverdagen. Vi bruker det til å øke bevisstheten om egen kommunikasjonsstil hos ledere og medarbeidere, både i kundedialog og i det interne samspillet.

Siden flere av oss er sertifiserte instruktører, får vi et felles språk for kommunikasjon i konsernet, og vi kan raskt bidra med tiltak som er til hjelp i hverdagen. Verktøyet er positivt orientert og skaper trygghet – og ofte moro!

Sylvi Helland

Personalrådgiver, St. Olavs Hospital

Mine bruksområder på St. Olavs hospital har vært leder- og teamutvikling, hvor verktøyene The Five Behaviors®, Everything DiSC® Jobbprofil og Ledelsesprofil er brukt ved Klinikk for ortopedi, revmatologi og hudsykdommer. Verktøyene har jevnlig vært brukt fra 2013 -2022.

Det har vært til stor nytte å være en intern DiSC®-instruktør. Bortimot alle ledere ved Ortopedisk avdeling og Revmatologisk avdeling + mange ansatte har gjennomført kartlegging med verktøyet, slik at vi har fått et felles «språk» og en felles forståelse for velfungerende team og psykologisk trygghet. Det tror jeg ikke har skjedd hvis vi har måttet leie inn ekstern instruktør over tid….. det har nok stoppet opp ved et færre antall. Til sammen er det flere hundre som kjenner til og har gjennomført kartlegging av verktøyet i klinikken.

Som intern instruktør har det vært lett å ta kontakt med meg for å bruke verktøyet, både ved nytilsettinger, oppfølging av prosesser og igangsetting av nye prosesser.

Geir Myrold

Partner/Daglig leder, Strategisk Bedriftsutvikling AS

Vi har Everything DiSC® som en del av vår verktøykasse i arbeidet med å utvikle SMB bedrifter. Dette handler hovedsakelig om lederutvikling, teamutvikling, samarbeid og rekruttering.

Våre kunder opplever Everything DiSC® som nyttig fordi det er både praktisk og relevant og bidrar til få til en dypere relasjonell innsikt. Den økte felles bevisstheten som Everything DiSC® er med å skape, styrker endrings- og omstillingsevnen i bedriften.

Bjarne Olsen

Training Manager – Operations, Verisure AS

I Verisure har vi brukt Everything DiSC®-verktøyene aktivt siden 2010, både innenfor salg og salgsledelse, men også de senere årene innenfor Lederutvikling og Teamutvikling i våre driftsavdelinger.

For oss i Verisure er verktøyene svært verdifulle i det å bygge velfungerende, effektive team basert på åpenhet og en god tilbakemeldingskultur. Målinger viser også at DiSC®-verktøyene er svært verdifulle med tanke på at vi utvikler oss selv i våre interaksjoner med kundene. Både i gjennom salg, kundeservice og alarmhåndtering. Kundetilfredsheten en svært god.

Vi i Verisure gir Everything DiSC®-verktøyene og Volo AS våre varmeste anbefalinger.

Kariann Sandvik

Managing Partner, Yapril

Everything DiSC® og de gode rapportene gir både kandidater, kunde og rådgiver verdifull innsikt og solid grunnlag for gode samtaler og videre utvikling, umiddelbart og på veien videre.

Derfor bruker Yapril Everything DiSC® i alle rekrutteringsprosesser.

Heidi F. Heggernes

Prosjektleder, 3T

Vi benytter oss av Everything DiSC® til å sette sammen team for å få med alle aspekter i ulike problemstillinger. Hos 3T har DiSC® gitt en slags intern stammekultur i ledelsen for å fremheve ulikheter og styrkene i disse ulikhetene.

Det å verdsette det at vi tenker litt ulikt, og dermed forstå hvorfor, gjør at dette blir en styrke. Det er lett å velge personer som er like, og jobber likt. Hos 3T er ulikheten styrken.

Å verdsette dette basert på DiSC®-profil og ikke personavhengig gjør forståelsen mindre «farlig». Dette gjør at DiSC® blir til et felles stammespråk internt. Gjennom DiSC® setter vi sammen team til å utvikle nye ideer, tenke gjennom hele prosessen og til slutt gjennomføre og implementere disse ideene. Med flere i temaene med ulik DiSC®-profil, får vi en større forståelse for utfordringene i ideen og kan gjennomføre ett mer fullkomment prosjekt. Det å ha tilgang til å kunne gjøre en DiSC®-profil ved behov er viktig for 3T. Ikke alltid klarer vi å planlegge godt nok, så da å ha tilgang til egen sertifisert DiSC®-instruktør i bedriften har gjort til at vi har klart å implementere DiSC® som et slags stammespråk som er ufarlig, men utrolig lærerikt og brukes ofte.

Kundecaser

Casestudie ved St.Olavs Hospital

Med Everything DiSC® og The Five Behaviors®

NKSR ved St. Olavs Hospital er sammensatt av mennesker med bred og høy faglig kompetanse. Teamet består av merkantilt personell, spesialutdannede sykepleiere og leger, med spisskompetanse knyttet til revmatisme og svangerskap. I forhold til definerte resultatmål og tjenestens arbeidsområder, er behovet stort for høy kvalitet i samarbeide og lagspill internt i NKSR.

Kundecase – Coca Cola European Partners

Everything DiSC® i et av verdens største selskaper

Jan-Ove Sjøholt er sertifisert Everything DiSC®-instruktør, og har i mange år jobbet med det han liker aller best: å se andre lykkes. Han har et brennende ønske om at mennesker skal ha mulighet til å mestre og å utvikle seg, og med over 20 års erfaring i legemiddelindustrien har han lært mye innen salg og kommunikasjon.