Salgsbetingelser for påmelding til våre sertifiseringskurs/arrangement:

Volo AS fakturerer deltakelse ved kurs to uker før oppstart av kurs/arrangement/webinar.

Priser er oppgitt i påmeldingskjema.

Merk: Sertifiseringskurs er unntatt lov om mva. og faktureres uten avgift. § 3-5 (1).

Betalingsbetingelser: 14 dager fra fakturautsendelse.

Avbestillingsbetingelser:

Kursbestillinger er bindende ved påmelding, men vi tilbyr følgende fleksibilitet:

  • Avbestilling må skje skriftlig eller via e-post senest én måned før kursdato/arrangementsdato/webinar. Avbestilling etter dette medfører full fakturering.
  • Ved sykdom hos deltaker eller andre forhold utenfor vår kontroll, faktureres som avtalt og det gjøres avtale om ny kursdato for påmeldt deltaker.
  • Dersom rutiner for smittevern endres og/eller restriksjoner for møtevirksomhet reduseres pga. Covid-19, vil kurset gjennomføres heldigitalt etter nærmere avtale.

Volo AS kan ved lav deltakelse avlyse oppsatte sertifiseringskurs/arrangement senest 14 dager før opprinnelig kursdato. Påmeldte kursdeltakere får i dette tilfellet tilbud om ny dato for sertifisering/arrangement. Volo AS står ikke ansvarlig for deltakernes meromkostninger i slike tilfeller knyttet til reise og opphold.