Videreutvikle relasjonskompetansen med The Five Behaviors® for teamutvikling!

Vi tilbyr kurs der du får opplæring i modell og verktøy.

Verktøyet og prosessen vil hjelpe teamet til å bygge en sterk og sunn kultur gjennom bedre kommunikasjon og samarbeid. Kurset har som mål å lære deg bruken av verktøyet, med måling og tolking av utviklingen i et team.


Hva er The Five Behaviors®?

The Five Behaviors® er et teamutviklingsverktøy for økt samhandling og selvinnsikt.
Et velfungerende team bør omfavne fem adferdstrekk:

 1. Bygge tillit
 2. Mestre konflikt
 3. Oppnå forpliktelse
 4. Vise ansvarlighet
 5. Fokusere på resultater

Hvorfor er dette verktøyet et konkurransefortrinn?

The Five Behaviors® er et verktøy som hjelper deg å oppdage hva som må til for å bygge opp et team som fungerer godt. Å ta hensyn til personligheter og preferanser for å utvikle et velfungerende, produktivt team kan være krevende, men det kan gi store fordeler – både for enkeltpersoner, for teamet og for organisasjonen.

Hvem passer kurset for, og hva kan du forvente?

 • Kurset bygger videre på din erfaring og gir deg verktøy og metode som vil gjøre at du oppnår resultater.
 • Passer for deg som ønsker å jobbe systematisk med teamutvikling på et høyere nivå.
 • Etter kurset vil du selv kunne skreddersy prosesser og workshops, med utgangspunkt i teamets utviklingsmål.

Innhold i kurset

 • Kompendium fra kurs, samt eksempelrapporter
 • Bibliotek med presentasjoner og øvelser
 • Komme i gang – sjekkliste
 • Mal handlingsplaner
 • Kursbevis fra Volo AS
 • Boka «The Five Dysfunctions of a Team» av Patric Lencioni
 • Tilgang til administrasjonsplattformen EPIC for å sende og motta rapporter i henhold til personvern og GDPR.

Datoer for kurset våren 2024

 • Tirsdag 22.oktober 2024 kl.09.00 – 16.00: Fysisk i Trondheim
 • Tirsdag 26. november 2024 kl.09.00 – 16.00: Fysisk i Trondheim

Pris: kr. 4500,- eks.mva.


Case Study fra NKSR ved St. Olavs Hospital

«En klar målsetning for NKSR er å videreutvikle og bygge et godt team, noe The Five Behaviors® har gjort oss i stand til. Teammedlemmer er tydeligere på forventninger og tør å erkjenne svakheter overfor hverandre.»

Sylvi Helland, Personalrådgiver ved St. Olavs Hospital
 

Datoer for kurset:

 • Tirsdag 22.oktober 2024 Fysisk i Trondheim
 • Tirsdag 26. november 2024 Fysisk i Trondheim

Pris

 • 4500,- ekskl. mva

Påmelding til kurs i The Five Behaviors®

Fakturaadresse(Påkrevd)
Ja, jeg ønsker å melde meg på kurs i The Five Behaviors®: