Skap effektiv kommunikasjon og samarbeid med bruk av gode refleksjonsverktøy for teamutvikling!

Lykkes dere med teamarbeid? Er teamet preget av effektiv kommunikasjon og samarbeid mot felles resultat? Har du et team med nødvendig tillit og takhøyde for innovative ideer og gjennomføringsevne? Har du som teamleder behov for teamutvikling?

«Building team is slowing down in order to go faster» – Patrick Lencioni


Hva er teamutvikling?

Teamutvikling handler om:

 • å utvikle relasjoner mellom mennesker som jobber sammen i et team, en gruppe – for å nå felles mål, løse oppgaver i arbeidshverdagen eller øke trivselen på arbeidsplassen
 • å skape et velfungerende team rustet for utfordringer, gjennom god samhandling og forbedret kommunikasjon
 • å ta hensyn til våre ulikheter og preferanser, med større forståelse for egen og andres adferd.

Dette kan det gi store fordeler, både for den enkelte, teamet og for organisasjonen. Et velfungerende team er et sterkt konkurransefortrinn!

“If you get all the people in an organization rowing in the same direction, you could dominate any industry, in any market, against any competition, at any time.”

Patrick Lencioni, forfatter av boka The Five Dysfunctions of a Team, som The Five Behaviors® bygger på.

Hvordan bli god på teamutvikling?

Det tar mye innsats å bygge et velfungerende team, men prosessen trenger ikke å være komplisert. Det er viktig å holde den enkel, med gode verktøy – og en viktig suksessfaktor: Gode evner må trenes opp over tid.

Fra innsikt til utsikt: Selvinnsikt om egen adferd er første steg mot å bli mer effektiv når du samarbeider med andre. Når teamets medlemmer innhenter innsikt om seg selv, og deler dette med sine kolleger – skapes en arena for refleksjon, læring og utvikling. It makes people talk!

Gjennom en sertifisering i Everything DiSC® får du tilgang på:

 • Monica Høyden Tvedt-Mogseth

  Det er ingen tvil om at Everything DiSC® har hjulpet oss i å sette sammen grupper på en måte som gjør oss i bedre stand til å kommunisere bedre med både markedet og kollegaer, og som gjør at vi kan maksimere det potensialet som vi har.

  Monica Høyden Tvedt-Mogseth Leder læringsarenaen, Synergi Trondheim, EM 1 MN
 • Heidi F. Heggernes

  Vi benytter oss av Everything DiSC® til å sette sammen team for å få med alle aspekter i ulike problemstillinger. Hos 3T har verktøyet gitt en slags intern stammekultur i ledelsen for å fremheve ulikheter og styrkene i disse ulikhetene.

  Heidi F. HeggernesProsjektleder, 3T
 • Lisbeth Kringstad

  Ansatte ser mange fordeler ved å ta i bruk Everything DiSC® i teamet: De har fått et mer bevisst forhold til hva som er viktig for dem på arbeidsplassen, de vet hva som motiverer og stresser sine kolleger og de har et felles språk for å snakke om kommunikasjon.

  Lisbeth KringstadHR Professional & HSE Advisor, Rolls-Royce Electrical Norway AS
 • Nina C. Arnesen og Ranja Vassli

  Vi mener relasjonskompetanse er essensielt i møtet mellom mennesker, og verktøyet gir oss et felles begrepsapparat og en plattform for trening og utvikling. Vi har stort utbytte av å bruke verktøyet i arbeidshverdagen.

  Nina C. Arnesen og Ranja VassliFørsteinntrykksansvarlige, NTE
 • Bjarne Olsen

  For oss i Verisure er verktøyene svært verdifulle i det å bygge velfungerende, effektive team basert på åpenhet og en god tilbakemeldingskultur. Målinger viser også at DiSC®-verktøyene er svært verdifulle med tanke på at vi utvikler oss selv i våre interaksjoner med kundene.

  Bjarne OlsenTraining Manager, Operations, Verisure AS
 • Ann Kristin Nyborg

  Det er motiverende å være vitne til at samarbeid i ulike team glir lettere etter at man får bedre forståelse, ikke bare for at vi er ulike, men hvordan vi er ulike. Det gir nesten uten unntak resultater som større tålmodighet, bedre fremdrift eller bedre relasjoner – men det viktigste er jo at det gir bedre og raskere resultater.

  Ann Kristin NyborgHR-rådgiver, Oslo kommune, Renovasjons- og gjenvinningsetaten

Verktøy for teamutvikling

Everything DiSC®

Everything DiSC® er et refleksjonsverktøy som gir økt innsikt og forståelse om egen og andres adferd, som vil bidra til å skape sterkere relasjoner.

Verktøyet øker bevisstheten om teammedlemmenes forskjeller, knyttet til adferd, stress- og motivasjonsfaktorer, prioriteringer, styrker og utviklingsområder.


The Five Behaviors® – ditt team kan gjøre det enda bedre!

The Five Behaviors® er et verktøy for å bygge et sterkt og velfungerende team, som bør omfavne og mestre fem adferdstrekk:

 • bygge tillit
 • mestre konflikt
 • oppnå forpliktelse
 • vise ansvarlighet
 • fokusere på resultater

Verktøyet passer for deg som ønsker å jobbe systematisk med teamutvikling. Du vil kunne skreddersy prosesser og workshops med utgangspunkt i teamets utviklingsmål.


Gjennom Wiley Workplace Learning Solutions er Volo AS tilknyttet et globalt nettverk av Authorized Wiley Partnere, som jobber med kompetanseutvikling.

Volo AS er Authorized Partner Everything DiSC® – A Wiley Brand.

Teamutviklingsverktøyet The Five Behaviors®, utviklet av Wiley, bygger på boka «The Five Dysfunctions of a Team» av Patrick Lencioni.

Volo AS er Authorized Partner The Five Behaviors® – A Wiley Brand.

Volo AS er det norske kompetansesenter for faglig utvikling, prosesstøtte og sertifisering av Everything DiSC®-instruktører. Vi jobber med en rekke virksomheter i offentlig og privat sektor, og er vinner av Diamond Award fra Wiley flere år på rad.