Teambygging. Kunnskap om adferd kan være avgjørende.

Hvordan kan jeg bruke min innsikt om meg selv, når jeg skal utvikle mine medarbeidere?

En av de viktigste lederoppgavene dine er å utvikle og videreutvikle teamet ditt. Det betyr å utvikle hver enkelt av medarbeiderne. Jo mer omskiftelig og uforutsigbar verden er, jo sterkere krav stiller det til deg som leder. Måloppnåelse er sterkt knyttet til hvordan teamet ditt presterer.

Refleksjonsverktøyet Everything DiSC® kan brukes til å avdekke hvordan styrker og blindsoner påvirker din og andres adferd, og hvordan denne kunnskapen kan bidra til å gjøre deg mer eller mindre effektiv som leder.

Stressfaktorer

Nedenstående er eksempler på adferd som kan skyldes at lederen overbruker sin D-stil:

 • Ingen utfordrer ledelsen
 • Ingen tar risiko
 • Mye tid går med til ryggdekning
 • Flere i teamet nærmer seg burnout
 • Feil og mangler feies under teppet
 • Internt i teamet mangler det på tillit

Nedenstående er eksempler på adferd som kan skyldes at lederen overbruker sin i-stil:

 • Kaotisk hverdag. Ustabilitet. Faste rutiner er ikke så viktig
 • Høytflyvende snakk ingen tror på
 • Problemer glattes over
 • Kvaliteten synker når vi kjører så fort
 • «Jeg får ikke gjort jobben min»

Nedenstående er eksempler på adferd som kan skyldes at lederen overbruker sin S-stil:

 • Medarbeidere får sjelden feedback
 • Problematisk adferd påtales sjelden
 • Teamet får ikke tilstrekkelig ressurser
 • Beslutninger tar tid; ingen har sans for hastverk
 • Medarbeidere er blitt skeptisk til større endringer

Nedenstående er eksempler på adferd som kan skyldes at lederen overbruker sin C-stil:

 • Medarbeiderne er fastlåst i analyse, analyse, analyse ….
 • Entusiasme og motivasjon mangler
 • Mange føler seg lite verdsatt
 • Systemene er blitt alt for rigide
 • Det er for lite kontakt mellom menneskene i teamet

Motivasjonsfaktorer

Innsikt og erkjennelse er første skritt for å komme teamet i møte. I salg og kundebehandling er avdekking av behov ekstremt viktig. Derfor sier vi ofte at «kunden har alltid rett». Er vi like åpenhjertig og lyttende til våre medarbeideres behov? Nedenfor finner du noen tips til hvordan du kan motivere medarbeiderne dine ved å være mer fleksibel i din lederrolle.

Den kjente filosofen Søren Kierkegaard har sagt:

«At man, naar det i Sandhed skal lykkes En at føre et Menneske hen til et bestemt Sted, først og fremmest maa passe paa at finde ham der, hvor han er, og begynde der. Dette er Hemmeligheden i al Hjælpekunst. Enhver, der ikke kan det, han er selv i en Indbildning, naar han mener at kunne hjælpe en Anden. For i Sandhed at kunne hjælpe en Anden, maa jeg forstaae mere end han – men dog vel først og fremmest forstaae det, han forstaaer. Naar jeg ikke gjør det, saa hjælper min Mere-Forstaaen ham slet ikke.»

Bruk gjerne stressfaktorene ovenfor som indikasjoner og finn ut hvor i «kartet» teamet ditt befinner seg. Så legger du en god plan for å møte dem der de er.

Oppsummering

Effektivitet er avhengig av et velfungerende team og god teamkultur. Menneskene rundt deg er forskjellige; så vær positiv og åpen for nye ideer. Del ideer med andre og vær åpen for tilbakemelding og konstruktiv kritikk. Vær en aktiv lytter; gode ideer kan komme fra overraskende hold. Bruk din selvtillit i riktige doser og fokuser på hva som virker, istedenfor på det som ikke virker.

Etabler en sterk holdning for at dette vil jeg bli bedre på. Selvinnsikt om egen adferd er første steg på veien. Husk gode evner må trenes opp over tid.

Lykke til!

Arne U. Hoff, Volo AS