Snart skal vi møtes igjen – vil alt går bra?

Hvordan kan vi utnytte kraften i konflikter på arbeidsplassen, og gjøre om ubehagelige møter til sterke relasjoner?

Konflikter på arbeidsplassen er uunngåelig. Vi kommer ikke unna opplevelsen der vi kjenner på et ubehag i møte med forskjellige mennesker vi møter på jobben.

Hva er så konflikt?

Ofte betegner vi dette i bunn og grunn som en uoverenskomst som vekker sterke følelser. Det kan være alt fra korte, eksplosive krangler til subtile langvarige problemer. Uansett form og type konflikt: – dette utløser forskjellig adferd hos hver av oss, fra destruktive til produktive reaksjoner. Selv om en konflikt kan være svært ubehagelig, er det en naturlig og uunngåelig del av relasjoner på arbeidsplassen.

Ofte betegner vi dette i bunn og grunn som en uoverenskomst som vekker sterke følelser. Det kan være alt fra korte, eksplosive krangler til subtile langvarige problemer. Uansett form og type konflikt: – dette utløser forskjellig adferd hos hver av oss, fra destruktive til produktive reaksjoner. Selv om en konflikt kan være svært ubehagelig, er det en naturlig og uunngåelig del av relasjoner på arbeidsplassen.

Kan konflikter være produktive og konstruktive?

Konflikter handler ofte om at det er noen som har lyst til å endre på noe, og det kan være en positiv drivkraft. Om en konflikt tas opp på en sunn og produktiv måte, kan konflikten, uenigheten, den ufiltrerte diskusjonen om sak bli en drivkraft for utvikling, forbedring og positiv endring.

Slik sett kan konflikter være en nødvendighet. Vi utfordres til å lære nytt om oss selv og om andre mennesker, og vi utvikler oss gjennom konflikter. Konflikter må sees på som en viktig ressurs, ikke bare i livet generelt, men også knyttet til arbeidsplassen – i organisasjonskulturen og i ledelsessammenheng.

Konflikter oppstår når vi antar og dømmer, og respekten må vike.

Respekt er et ord vi ofte bruker. Deler vi opp ordet ser vi at det består av re – og spektere. Hvilket kan oversettes til «å stoppe opp og se en gang til». Her kan vi alle bli bedre. I stedet for å umiddelbart anta og dømme, må vi stoppe opp. Vi må ta oss tid til å strekke oss til å forstå andre, respektere andre, sette pris på andre og tydelig vise at vi verdsetter andre – også de som er forskjellige fra oss selv.

Definer egen målsetning: -jeg vil håndtere konflikter mer produktivt!

Hvilke refleksjoner kan du selv gjøre knyttet til egen adferd i en konfliktsituasjon? Her kommer noen forslag til egenrefleksjon:

  • Hvordan reagerer jeg på konflikt?
  • Hvordan kan jeg bli bedre på å gjenkjenne egen destruktiv adferd?
  • Hvordan kan jeg velge en mer produktiv reaksjon?
  • Hva er viktigst for meg under en konflikt?
  • Hva tapper meg for energi under en konflikt?
  • Hvilke destruktive tendenser viser jeg i min adferd?
  • Hvilke produktive tendenser viser jeg i min adferd?

Produktiv konflikt og tillit

Når det er etablert sterk grad av tillit mellom deg og din kollega på arbeidsplassen, vil dere være i stand til å engasjere dere i produktive konflikter, ta de ufiltrerte diskusjoner om sak, tørre å ytre dere, og vise relasjonelt mot.

Hvordan kan du jobbe med dette?

  • En suksessfaktor vil være at du selv etablerer en sterk holdning for at dette vil jeg bli bedre på.
  • Det vil også være viktig med en sterk bevisstgjøring om at du virker på mennesker du møter – hver dag.
  • Selvinnsikt om egen adferd er ofte første steg på veien mot effektiv kommunikasjon og sterkere relasjoner med andre mennesker, både privat og på arbeidsplassen.

Lykke til i arbeidet med å bygge sterke og sunne relasjoner.

Ketil Olsen, Volo AS