Styrk dine ferdigheter i rekruttering for å finne den beste kandidaten!

Gjennom en skreddersydd opplæring for deg som jobber med rekruttering, får du tilgang på forskningsbaserte samtaleverktøy og metoder som vil gjøre din rekruttering mer treffsikker.

Denne sertifiseringen er tilpasset for deg som har kjennskap til eller er sertifisert i lignende verktøy, og som ønsker å bruke Everything DiSC® i rekruttering. Sertifiseringen foregår digitalt over én dag.


Hvorfor bruke Everything DiSC® i rekruttering?

Med å styrke dine ferdigheter i rekruttering med bruk av samtaleverktøyet Everything DiSC®, vil du kunne:

 • Beskrive kandidatens hovedtendenser og tilbøyelighet i jobbadferd
 • Innsikt om preferanser, prioriteringer, stress- og motivasjonsfaktorer
 • Innsikt om adferd knyttet til uenighet og konflikt
 • Innsikt om det klimaet og arbeidsmiljøet kandidaten skaper
 • Innsikt om hvordan kandidaten evner å tilpasse egen adferd
 • Merverdi for kandidat, deg som rekrutterer og oppdragsgiver
 • Tilpassede rapporter for f.eks. ledelse og salg
 • Videre bruk for onboarding, teamutvikling, lederutvikling, salgsutvikling etc.
 • Ingen lisens- eller abonnementsavtale. Engangskostnad for sertifisering, brukskostnad per verktøy/rapport.
 • Hege Svendsen

  Vi benytter Everything DiSC®-verktøy som et samtaleverktøy i prosessen og vi opplever at dette gir viktig informasjon samt skaper merverdi, både for oss som rådgivere, våre oppdragsgivere og kandidatene.

  Hege SvendsenDaglig leder, partner, Fremogruppen
 • Kariann Sandvik

  Everything DiSC® og de gode rapportene gir både kandidater, kunde og rådgiver verdifull innsikt og solid grunnlag for gode samtaler og videre utvikling, umiddelbart og på veien videre. Derfor bruker Yapril Everything DiSC® i alle rekrutteringsprosesser.

  Kariann SandvikManaging Partner, Yapril
 • Rune Johnsen

  Vi har siden 2018 brukt Everything DiSC® ved rekruttering av nye medarbeidere på alle nivåer, som et nyttig verktøy for refleksjon og dialog sammen med kandidaten. I Kulturminnefondet er vi opptatt av at kandidater til stillinger hos oss skal få presentere seg selv på en god måte. Bruk av Everything DiSC® som verktøy gir kandidater en merverdi og positiv opplevelse av rekrutteringsprosessen, som også er understøtter vårt omdømme som attraktiv arbeidsgiver.

  Rune JohnsenSeniorrådgiver, Kulturminnefondet
 • Cathrine Haugan Grønvik og Oddrun Husby

  Vi har også gjennomført Everything DiSC® for kandidater i avslutningsfase i en rekrutteringsprosess, der arbeidsmiljøet for øvrig allerede hadde gjennomført Everything DiSC®. Våre erfaringer med verktøyet er at “it makes people talk”. Verktøyet har gitt ansatte og grupper innsikt både om seg selv og den gruppen de er en del av.

  Cathrine Haugan Grønvik og Oddrun HusbyIE fakultetet, NTNU

Hva er samtaleverktøyet Everything DiSC®?

 • Everything DiSC® gir økt innsikt og forståelse om egen og andres adferd, og øker bevisstheten rundt motivasjonsfaktorer, styrker og utviklingsområder.
 • Modellen beskriver fire grunnleggende adferdsstiler: D, i, S og C – der vi alle er en unik blanding av disse. Likevel får vi innsikt mot hvilken stil vi retter det meste av vår energi – hva vi verdsetter og prioriterer.
 • Everything DiSC® Workplace (engelsk versjon) er DNV-sertifisert, og er et anerkjent verktøy for å styrke relasjoner mellom mennesker.
 • Verktøyet har et enkelt og forståelig begrepsapparat, og er oversatt til 23 språk.
 • Everything DiSC® er forskningsbasert, valid, reliabelt og normert.

Datoer for digital sertifisering

Sertifiseringskurset for rekruttering foregår over 1 digital samling, fra kl. 08:30 til 15:30 inkl. gode pauser.

 • 5. desember 2023 kl. 08.30-15.30
  Påmeldingsfrist 21.november
 • 13. februar 2024 kl. 08.30-15.30
  Påmeldingsfrist 30.januar

Kursholdere fra Volo AS:
Nina H. Karlsnes og Ketil Olsen


Hvordan lærer jeg?

Før

Digital læringsplattform

2-4 timer

Selvstudier via interaktive moduler på den digitale læringsplattformen (engelsk).

Gjennomføre og lese gjennom egen Everything DiSC® Jobbprofil.

Under

Undervisning

Digital samling kl. 08.30-15.30

Undervisningen er på norsk, med grunnleggende opplæring i teori og modell, og hvordan bruke verktøyet på en etisk og effektiv måte i rekruttering.

Fokus på praktisk bruk og trening.

Etter

Eksamen og oppfølging

2-4 timer

Digital eksamen (norsk), multiple choice med alle hjelpemidler. Personlig sertifikat umiddelbart etter bestått eksamen.

Oppfølging og hjelp for å bli trygg i bruken, samt faglig kompetansepåfyll.

Kursinformasjon

 • Krever PC med webcamera og mikrofon, samt Internett
 • Pris: kr. 17.500,-
 • Sertifiseringskurs er unntatt lov om mva. og faktureres uten avgift. § 3-5 (1).

Påmelding til sertifisering i Everything DiSC® – rekruttering

Fakturaadresse(Påkrevd)
Ja, jeg ønsker å melde meg på sertifiseringskurs i Everything DiSC® – for rekruttering: