Relasjonsferdigheter topper listen over prioriteringer i arbeidslivet for 2024.

Året 2023 viste seg å være et nytt år med rask utvikling og store endringer i arbeidslivet. Økonomisk og global ustabilitet, store organisasjonsendringer og fremskritt innen kunstig intelligens holdt alle på tå hev, mens ledere og organisasjoner vurderte hvordan de skulle navigere og lede i ustabile omgivelser.

Statistikken viser at de mest leste bloggartiklene fra Wiley Workplace Intelligence i 2023 handlet om temaer som å forstå og utvikle emosjonell intelligens, navigere endringer i ustabile tider og psykologisk trygghet på jobb. Selv om Wiley hadde blogger med tema som kunstig intelligens og utfordringer med hjemmekontor, ser vi at emner om mellommenneskelige ferdigheter toppet listen for hva leserne foretrakk i 2023.

Fremtidens arbeid i 2024

Wiley Workplace Intelligence satte seg som mål å få innsikt i hva ledere forutsier som utfordringer det kommende året mens arbeidsplassen (og verden) fortsetter med å utvikle seg. Hvilke prioriteringer er fremst i tankene når vi går inn i 2024? Vil ferdigheter knyttet til mellommenneskelige relasjoner fortsette å være et område der folk søker utdanning og støtte? Eller er det viktigere å oppnå resultater?

Wiley gjennomførte derfor en undersøkelse blant 2000 ledere for å forstå hva de så på som prioriteringer og utfordringer i 2023, og hva de forutsier for det kommende året. En stor majoritet av respondentene delte at å håndtere trivselen til sine medarbeidere sammen med å oppnå resultater fortsatt er en prioritet. Til tross for denne utfordringen rapporterte flertallet av respondentene at de er optimistiske med tanke på fremtiden med organisasjonen sin – det er virkelig en trend å glede seg til i 2024.

Å håndtere trivsel og resultater topper listen over utfordringer

Halvparten av respondentene rapporterte at håndtering av trivsel og resultater var den største ledelsesutfordringen i 2023. Ledere bærer ansvaret når det gjelder å skape et miljø som prioriterer både medarbeidernes trivsel og å oppnå resultater.

Å ta seg tid til å virkelig kjenne og forstå menneskene dine er et godt første skritt mot å oppnå bedre balanse på jobben. Å forstå deres personlige adferd og arbeidspreferanser kan gi innsikt i hvordan man skal tilnærme seg endringer, oppnå resultater og få en mer effektiv kommunikasjon – alt dette fører til bedre balanse og trivsel på jobb.

Over halvparten forutsier det samme for 2024

Når de forutsa hvilke utfordringer som vil toppe listen for ledere det kommende året, rapporterte over halvparten av respondentene det samme – at håndtering av trivsel og resultater vil fortsette å være en utfordring i den nye arbeidshverdagen som stadig prioriterer «work/life balance» og fleksibilitet.

Mens mange organisasjoner søker å justere kursen etter alle utfordringene de siste årene, vil det uten tvil fortsatt være endringer og turbulens på arbeidsplassen. Å finne en måte å oppnå balansen mellom trivsel og resultat vil være avgjørende for å skape en kultur som fremmer trivsel, sikrer vekst og gode resultater.

Generelt fant Wiley at «soft skills», eller mellommenneskelige ferdigheter er høyt prioritert for de som deltok i undersøkelsen. Enten du ønsker å forbedre lederferdighetene dine eller lære mer om hvordan du kan finne denne balansen, gir refleksjonsverktøyene Everything DiSC® og The Five Behaviors® grunnlaget for å styrke dine relasjonsferdigheter.

Relasjonsferdigheter defineres som effektiv kommunikasjon, emosjonell intelligens, tilpasningsevne og samarbeid. Disse ferdighetene legger grunnlaget for å skape psykologisk trygghet på arbeidsplassen, hjelper folk med å navigere gjennom endringer og fremmer velfungerende team – alle ferdigheter som trengs for å håndtere utfordringene som utvilsomt vil fortsette å dukke opp når vi nå beveger oss inn i året 2024.

Teksten er oversatt av Chat GPT og tilpasset av Nina Karlsnes. Les originalteksten her.