If You Aren`t Stretching, You Aren`t Learning.

«Stability is a shut off switch for your brain»

Dette interessante utsagnet var kjernen i en artikkel av Jessica Stillman tidligere i 2019. Artikkelens overskrift var; «Science has just confirmed that If you`re not outside your comfort zone, You`re not learning».

Utsagnet henter kunnskap fra forskning gjort ved Yale University i USA, som sier at de deler av hjernen som assosieres med læring, nesten stenger ned når vi beveger oss innenfor forutsigbare mønster og handlinger. Når usikkerhet bringes på banen, åpner hjernen opp for økt læringsmodus.

Stillman skriver at dette virker fornuftig. Straks du du har funnet ut hva som er den beste måten å opptre på i et gitt læringsmiljø, er læring av nye teknikker eller tilnærminger nesten bortkastet tid. Hun sier videre; «Fordi stabilitet reduserer ny læring, bør vi unngå det enkle og kjente til fordel for det uforutsigbare og vanskelige».

Vi lever i en tid med mye endring, noen sier en kaotisk tid. Vi er ikke sikker på at noen i det hele tatt trenger å bringe inn mer stress eller usikkerhet inn i dagliglivet. Men vi henger i stroppen, best mulig, alle sammen.

La oss utforske tanken om strategisk ustabilitet. Sagt med andre ord; – opplevelser av usikkerhet spredt utover vår jobbhverdag, eller uken, som gjør oss ukomfortable.

Strekke deg utover din adferdsmessige komfortsone

En av ideene bak verktøyet Everything DiSC® er å strekke seg. Vi tenker på strekk som at du beveger deg utenfor din hjemmebase, eller komfortsone med tanke på adferd og prioriteringer.

I modellen ovenfor illustreres en individuell DiSC®-stil ved hjelp av et punkt plassert i et Everything DiSC®-kart, vist i en circumplex modell. Fargeleggingen rundt punktet representerer prioriteringene til respondenten, de primære områdene hvor respondenten fokuserer sin energi mot. Disse prioriterte områdene gir respondenten ny og viktig innsikt til refleksjon rundt det han eller hun verdsetter. Alt dette forteller en historie om respondentens adferd og komfortsone.

Modellen til høyre vises et eksempel på strekk av adferd, hvor respondenten bokstavelig strekker sin adferd på tvers av kartet, på tvers av cicumplex modellen, og utenfor sin komfortsone. Formålet er i større grad på en effektiv måte å «koble seg på» og tilpasse seg en annen persons DiSC®-adferdsstil.

Det er viktig å påpeke at vi alle har en blanding av alle disse fire DiSC®-adferdsstilene, og vi har alle evnen til å strekke vår adferd utenfor vår egen adferdsmessige komfortsone. Det er viktig å ta inn over seg at jo mer du strekker deg ut av egen komfortsone, jo mer energi vil det kreve av deg. Bevisstgjøring, fokus, trening og handling.

Eksempler på tilpasning og strekk i adferd ved hjelp av DiSC®-kartet

Det er mange måter å strekke sin adferd og sine prioriteringer på. Her har vi valgt å presentere deg for noen eksempler på strekk for hver av de fire primære adferdsstilene i verktøyet Everything DiSC®.

Selvfølgelig, det å strekke egen adferd kan gå dypere og videre enn hva disse eksemplene viser. Men selv med disse enkle eksemplene kan vi se hvordan verktøyet Everything DiSC® kan gi mennesker «et dytt» i riktig retning for å kunne bevege seg utenfor egen komfortsone.

Alle roller krever strekk og tilpasning

I de tre circumplex modellene under vises de mest brukte Everything DiSC®-verktøy her i Norge.

Ordene rundt sirkelen representerer de primære områdene hvor respondenten fokuserer sin energi mot knyttet til den rolle de har fokusert på. Disse gir respondenten viktig innsikt til refleksjon rundt det han eller hun verdsetter. På arbeidsplassen, i rollen som leder, eller i rollen som selger.

I alle disse rollene vil evnen til å strekke og tilpasse sin adferd være effektivt, og skape sterkere relasjoner, og forbedre prestasjoner.

Ønsker du å lære mer om Everything DiSC®?

Everything DiSC®, med ett prisvinnende autorisert partnernettverk, er ledende på verdensbasis i levering og fasilitering av personlige verktøy og erfaringsbaserte løsninger.

Verktøyene og løsningene gir umiddelbar og varig effekt på menneskers prestasjoner og bedriftskulturer.

Ønsker du ytterligere informasjon og ønsker å utforske muligheter og høste gevinster ved bruk av Everything DiSC®-verktøy, ta gjerne kontakt med oss i Volo AS.

Se opprinnelig artikkel her.