Hvorfor er kunnskap om adferd viktig?

Er det slik at vi kommuniserer og samarbeider lettere med noen mennesker enn andre? Hva skjer? Hvordan kan vi utnytte forskjellighet?

Everything DiSC® er et prosessverktøy for trening av kommunikasjon og adferd som gir deg selvinnsikt og hjelper deg å forstå andre på arbeidsplassen, noe som gir bedre kommunikasjon og mer effektivt samarbeid. Metodikken baseres på solid forskning og benyttes av 7.5 millioner mennesker globalt. 

Å forbedre og videreutvikle dine mellommenneskelige ferdigheter gjøres stegvis. Det første steget er å utvikle selvinnsikt og bevissthet om adferd.

Her er 8 råd for hvordan dette kan gjøres: 

1. POSITIV INNSTILLING – JEG VIL BLI BEDRE

Noen har lettere for å være positive enn andre. Dette kan være avhengig av vedkommendes Everything DiSC®-adferdsstil. Å være positiv betyr at å være åpen for nye ideer, bidrar med kunnskap og deler kunnskap. Ansatte med en positiv og åpen innstilling har lettere for å behandle andre med den samme positive innstilling, de er mer villige til å utvikle seg selv, noe som bidrar til godt arbeidsmiljø. 

2. TEAMARBEID

Fremtiden vil kreve bedre teamarbeid og samarbeid på tvers av team. Arbeider du i team vil Everything DiSC® hjelpe deg til å lykkes gjennom at du får økt innsikt og forståelse av de som er rundt deg. Teamutviklingsverktøyet hjelper deg med å utvikle et velfungerende team og god teamkultur. 

3. RELASJONELLE FERDIGHETER

Gode relasjonelle ferdigheter bygger på gjensidig respekt og tillit, og at du verdsetter forskjellighet. Du kan få innsikt i hva som motiverer og demotiverer menneskene rundt deg, og forstå deg selv og dine kollegaer bedre med Everything DiSC®

Forskjellige kollegaer liker eksempelvis ros på forskjellige måter avhengig av deres arbeids- og adferdsstil. Tilpasset ledelse er en nødvendighet i dag. Everything DiSC® Ledelsesverktøy gir innsikt i ulike adferdsstiler og gir deg tips og råd for å kunne lede forskjellige type ansatte. Du lærer å tilpasse din lederstil etter hvem du leder, og du får innsikt i din lederstil og hvordan denne kan tilpasses. 

4. Å LYTTE AKTIVT

Everything DiSC® gir deg innsikt og forståelse i menneskers prioriteringer og behov og kan bl.a. brukes til å forebygge misforståelser. Du lærer å observere andre mennesker i samtaler, slik at du utvikler dine gode lytteferdigheter. Salgsverktøyet gir innsikt i hva som ligger bak en kundes kommunikasjonsstil og kjøpsadferd, og hva du bør lytte etter for å oppfatte og tilpasse din respons. 

5. KROPPSPRÅK OG ADFERD

Kroppsspråket (mimikk, kroppsholdning, ansiktsuttrykk, smil, øyne, armer og bein) utgjør ca. 55% av all kommunikasjon. Måten du sier ting på (betoning, stemmeleie, tempo, frasering, styrke, m.m.) utgjør ca. 38%. Ordene du bruker utgjør kun ca. 7%. Det er ikke nødvendigvis slik i alle situasjoner, her er det forståelsen rundt måten vi kommuniserer på og oppfattelsen av adferd som er vesentlig å få frem.

Everything DiSC® gir deg innsikt i årsakene til tydelig kroppsspråk og mer nedtonet kroppsspråk. Du lærer «å lese andre» for å forbedre din kommunikasjon og respektere og verdsette forskjellighet.

6. SELVTILLIT

Selvtillit i riktige doser sørger for at du blir hørt og får gjennomslag. Everything DiSC® hjelper deg å utvikle selvtillit i kommunikasjon med andre. Verktøyet gir innsikt i deg selv og andre, slik at du oppnår bedre resultater gjennom effektive relasjoner.

7. EVNE TIL Å MOTTA KRITIKK

Everything DiSC® hjelper deg til å gi bedre og mer effektiv tilbakemelding til forskjellige mennesker med ulik adferd. Gjennom innsikt i ulike adferdsstiler vil du kunne trene opp dine evner til å forstå og motta budskap fra andre. Å være åpen for tilbakemelding og konstruktiv kritikk kan hjelpe deg å videreutvikle deg, både personlig og profesjonelt. 

8. PRODUKTIV OG KONSTRUKTIV KONFLIKT

Everything DiSC® kan benyttes til å forebygge og løse konflikter. Å diskutere og komme frem til enighet på en profesjonell måte, gjennom vinn-vinn, er en nyttig egenskap. Everything DiSC®-verktøyene lærer deg å kommunisere effektivt med forskjellige mennesker slik at du kan tilpasse din kommunikasjon i forhandlingssituasjoner.

Finn ut hva som virker, istedenfor det som ikke virker. Når vi blir mer klar over hvilken effekt vi har på andre, skaper vi merverdi. Du lærer om adferdsstiler, prioriteringer og bakenforliggende forklaringer. Noe som gjør at du kan tilpasse deg den du kommuniserer med. Dette bidrar til økt forståelse, anerkjennelse og verdsettelse av forskjellighet, og til et effektivt og godt arbeidsmiljø. 

Å opptre profesjonelt er bl.a. avhengig av hvordan du fremstår overfor andre, som leder eller medarbeider. Deltar du i krevende prosesser med korte tidsfrister, endring og omstilling, blir du utfordret på hvordan du kommuniserer med andre. Everything DiSC® gir deg innsikt i menneskers motivasjons- og stressfaktorer, slik at du kan navigere når situasjonen er krevende. Er du leder vil Everything DiSC® hjelpe med å videreutvikle en sunn organisasjon.