Hvordan bygge en kultur som fremmer motstandsdyktighet

Konvensjonell visdom vil ha oss til å tro at motstandsdyktighet bygges gjennom motgang – en rekke av tilbakeslag som utfordrer vår holdning og tro, og hjelper oss til å utvikle nye ferdigheter for å tåle og takle vanskeligheter.

I en artikkel fra Harvard Business Review, The Secret to Building Resilience, argumenterer forfatteren for at vår evne til å bli motstandsdyktig i vanskelige tider, også kan bli påvirket av kvaliteten i våre mellommenneskelige forhold, og ikke bare de vi har hjemme.

Artikkelen stadfester at vi kan pleie og utvikle vår motstandsdyktighet gjennom en stor variasjon av interaksjoner og samhandling med mennesker i vår private og jobbmessige sfære.

Disse interaksjonene kan hjelpe oss til å endre og motstå krav på arbeidsplassen, og påvirke kraften i den utfordringen vi står ovenfor.

De kan hjelpe oss til å tydeliggjøre hensikt og formål i det vi gjør, og i tillegg hjelpe oss til å se veien fremover for å overkomme vanskeligheter og tilbakeslag. Dette er de interaksjoner som vil motivere oss til å holde ut, til å fortsette.

Hvordan kan ledere benytte seg av denne kunnskapen?

Hvis sterke relasjoner kan bidra til å utvikle og fremme motstandsdyktighet, – hvordan kan ledere benytte denne innsikten til å oppmuntre til en positiv og engasjert organisasjonskultur, som prioriterer og verdsetter sterke relasjoner og relasjonsferdigheter?

For å bygge ett sterkt nettverk og gode relasjoner på arbeidsplassen, må alle hver for seg reflektere over egen adferd for å skape selvinnsikt, og for å kunne tilpasse sin egen adferd ved behov.

Evnen til å tilpasse oss andre menneskers adferd, behov og prioriteringer er første steg på veien mot å bygge sterkere relasjoner og bedre relasjonsferdigheter på arbeidsplassen.

I arbeidet med å utvikle sterkere emosjonelle og relasjonelle ferdigheter er det viktig å forstå at dette ikke er en «quick fix», men heller en prosess der vi har forskjellige styrker og utviklingsområder. Det er her vi kan få hjelp gjennom å bruke verktøyet Everything DiSC®.

Everything DiSC® – ett verktøy som styrker våre relasjonsferdigheter:

Everything DiSC® er et verktøy for personlig utvikling som skaper grunnlag for ny innsikt om egen og andres adferd, og setter oss i stand til å utvikle våre emosjonelle, sosiale og relasjonelle ferdigheter.

Everything DiSC® beskriver fire grunnleggende adferdsstiler; – Dominerende, Influerende, Stødig og Kvalitetssøkende. Innsikt om hvilken adferdsstil vi selv har er ett viktig steg i det å forstå egne styrker og utviklingsområder. Samtidig er det kun den første biten i «det relasjonelle puslespillet».

Gjennom å ta denne første innsikten videre og sette den ut i refleksjon med andre mennesker du møter på din arbeidsplass vil skape gode og nyttige opplevelser, – det er i denne sammenhengen, når selvinnsikt går over til selvutsikt at magien skapes.

Våre relasjonsferdigheter styrker vår motstandsdyktighet, fremmer prestasjoner og resultater.

Teksten er oversatt og tilpasset av Ketil Olsen. Opprinnelig artikkel kan leses her