Hjelp – jeg må lede forskjellige medarbeidere på avstand!

Hvordan kan du som leder bidra til at dine medarbeidere kjenner på mestring og motivasjon på hjemmekontoret?

Som leder har du fått en ny lederhverdag. Du må lede dine medarbeidere på avstand, virtuelt eller på telefon.

Hvordan kan du utnytte innsikt om egen lederstil og dine medarbeideres adferdsstil til å skape et miljø som skaper motivasjon og mestring når alle sitter på hjemmekontor?

 • Når dine medarbeidere motiveres av forskjellige ting
 • Når dine medarbeidere har forskjellige behov og preferanser
 • Når de blir stresset og føler press av forskjellige ting

Som leder leder du forskjellige medarbeidere – men leder du dem forskjellig?

En ting er sikkert: dine medarbeidere reagerer forskjellig på din ledelse, din lederstil. Tilpasset ledelse er en nødvendighet og mer enn noen gang før. Som leder må du lære deg å kunne tilpasse din ledelse, din lederstil etter hvem du leder. Du må ha innsikt om deg selv, dine medarbeidere, og dermed øker sjansen for at du som leder bygger tillit og sterke relasjoner til dine medarbeidere.

Gevinsten: du vil oftere få det beste ut av dine medarbeidere, og de vil lettere følge deg som leder.

Nå betyr relasjonelle ferdigheter ekstra mye:

Ledelse er først og fremst en relasjon. At du som leder bygger sterke relasjoner til alle medarbeidere, verdsetter dem for deres forskjellige behov og prioriteringer, og tilpasser din lederstil, kan ofte utgjøre den store forskjellen på opplevelsen av god eller dårlig ledelse.

Aldri før har dette vært viktigere: din evne til å tilpasse din ledelse i utfordrende tider der mange ikke møtes fysisk kan forebygge utrygghet, uforutsigbarhet, usikkerhet og demotivasjon. Lederadferd som tydelighet, inkludering og støtte vil bidra til å understøtte en sunn kultur, og den psykiske helsen nå som de fleste er på hjemmekontor.

Lede forskjellig – hvordan løser jeg dette?

Skal du kommunisere effektivt med dine forskjellige medarbeidere krever dette innsikt om deg selv og de medarbeidere du skal lede. Innsikt er imidlertid ikke nok. Du må også trene på tilpasning av din adferd og kommunikasjon.

Til dette trenger du enkle og gode verktøy: Everything DiSC®.

Hvordan kan Everything DiSC® bidra til å du tilpasser din ledelse, din lederstil mot forskjellige medarbeidere?

Everything DiSC®-modellen lærer deg som leder å kommunisere effektivt med forskjellige medarbeidere med utgangspunkt i 4 grunnleggende adferdsstiler: D, i, S og C.

Alle er vi en blanding av de forskjellige adferdsstilene, men samtidig gir modell og verktøy innsikt om mot hvilke av adferdsstilene vi retter det meste av vår energi, hva vi verdsetter og prioriterer.

Enkle råd for hva du bør vektlegge i ledelsen av de forskjellige adferdsstilene:

Adferdsstilen D: er opptatt av og verdsetter resultater, handling og utfordring.

Skap et motiverende miljø for adferdstilen D:

 • Gi dem konkrete mål å jobbe mot
 • Gi dem muligheter for å jobbe selvstendig
 • Gi dem mulighet for raskt å kunne påvirke synlige resultater og målsetninger
 • Unngå å detaljstyre dem i deres hjemmekontorhverdag

Adferdsstilen i: er opptatt av og verdsetter entusiasme, handling og samarbeid

Skap et motiverende miljø for adferdsstilen i:

 • Gi dem mulighet for å møte andre gjennom virtuelle møter
 • Gi dem mulighet for å samarbeide med andre via digitale verktøy og virtuelle møter
 • Oppmuntre nye ideer og dermed ivareta engasjement og entusiasme
 • La dem få ta initiativ til og få gjennomføre uformelle medarbeider møter virtuelt for å holde lagfølelsen oppe

Adferdsstilen S: er opptatt av og verdsetter samarbeid, støtte og stabilitet

Skap et motiverende miljø for adferdsstilen S:

 • Gi dem mulighet for å møte og samarbeide med andre gjennom virtuelle møter
 • Gi dem nødvendig og jevnlig informasjon om mål, planer og status
 • Gi dem tidlig og grundig informasjon om endringer – bry deg!
 • Spør dem om hvordan de har det, spør dem om forslag til forbedringer i jobbhverdagen

Adferdsstilen C: er opptatt av og verdsetter nøyaktighet, utfordring og stabilitet

Skap et motiverende miljø for adferdsstilen C:

 • Gi dem tid nok til å jobbe med prosjekter og ikke press på for å skape raske resultater
 • Forklar formål med prosjekt og oppgaver på en logisk måte
 • Gi dem muligheten til å bidra til å definere kvalitet, rutiner og standarder
 • Gi dem utfordrende prosjekter og gi dem mulighet for å jobbe selvstendig

Bli kjent med DEG SELV: Arbeide hjemmefra. Forstå hvordan hver stil kan oppleve det å jobbe hjemmefra her!