Det er flere gevinster og fordeler med å ta en sertifisering i verktøy for team- og lederutvikling:

 • Felles begrepsapparat for trening på adferd og kommunikasjon internt i din organisasjon
 • Innsikt og forståelse for egen og andres adferd i jobben
 • Endringskompetanse
 • Mer fornøyde medarbeidere jfr. medarbeiderundersøkelser
 • Lavere sykefravær og turnover
 • Medarbeidere, team og ledere som presterer bedre, gir forbedret resultatoppnåelse
 • Fornøyde kunder som kommer tilbake
 • Innsikt i gruppekultur gir kunnskap om styrker og svakheter jfr. visjon og verdier
 • Viktig element for å nå og for å opprettholde ønsket omdømme
 • Profesjonell kundekommunikasjon – får mer ut av hver kunderelasjon og salgsresultater
 • Bedre utnyttelse av bedriftens ressurser mht. roller
 • Godt arbeidsmiljø og attraktiv arbeidsplass jfr. arbeidsmiljøundersøkelser
 • Heidi F. Heggernes

  Å ha tilgang til egen sertifisert DiSC®-instruktør i bedriften har gjort til at vi har klart å implementere verktøyet som et slags stammespråk som er ufarlig, men utrolig lærerikt og brukes ofte.

  Heidi F. HeggernesProsjektleder, 3T
 • Gunn Hatleskog

  Tilbakemeldingen fra ledere og ansatte er at de har stort utbytte av å lære om DISC-teorien og ikke minst fra dypdykking og refleksjon rundt egen profil. Vi ser at relasjonskompetanse blir mer og mer viktig i dagens samfunn og da er Everything DiSC® et fantastisk verktøy å ha tilgang til.

  Gunn HatleskogHR Development, Halliburton
 • Geir Myrold

  Våre kunder opplever Everything DiSC® som nyttig fordi det er både praktisk og relevant og bidrar til få til en dypere relasjonell innsikt. Den økte felles bevisstheten som Everything DiSC® er med å skape, styrker endrings- og omstillingsevnen i bedriften.

  Geir MyroldPartner/Daglig leder, Strategisk Bedriftsutvikling AS
 • Vivi Fuhr Hjelde

  Det beste med verktøyet er at det er relativt enkelt å forstå og innføre, og at det kan ligge som grunnlag for enhver situasjon du skal inn i som leder og kollega.

  Vivi Fuhr HjeldeHR og Organisasjonssjef, Norgeshus AS
 • Silje V. Færestrand

  Vi ser stor verdi i å jobbe med Everything DiSC®-verktøyet i vår leder- og salgsutvikling i Lindbak. Det har gitt oss en felles plattform for refleksjon og dialog, og åpner opp for innsikt og utvikling.

  Silje V. FærestrandLeder HR og organisasjonsutvikling, Lindbak AS
 • Monica Høyden Tvedt-Mogseth

  Vi ser at gjennom å være mer bevist på sin egen og andres kommunikasjonsstil, lykkes vi bedre både på kundearenaen, og internt i prestasjonsgruppene våre.

  Monica Høyden Tvedt-MogsethLeder læringsarenaen, Synergi Trondheim, EM 1 MN
 • Lisbeth Kringstad

  Å jobbe med kommunikasjon og adferd oppleves som relevant for ansatte med alle slags bakgrunner, og de ansatte ser mange fordeler ved å ta i bruk Everything DiSC® i teamet: De har fått et mer bevisst forhold til hva som er viktig for dem på arbeidsplassen, de vet hva som motiverer og stresser sine kolleger og de har et felles språk for å snakke om kommunikasjon.

  Lisbeth KringstadHR Professional & HSE Advisor, Rolls-Royce Electrical Norway AS
 • Pernille Groth Brodtkorb

  Siden flere av oss er sertifiserte instruktører, får vi et felles språk for kommunikasjon i konsernet, og vi kan raskt bidra med tiltak som er til hjelp i hverdagen. Verktøyet er positivt orientert og skaper trygghet – og ofte moro!

  Pernille Groth BrodtkorbHR Forretningspartner, SpareBank 1 SMN
 • Ann Kristin Nyborg

  Det er motiverende å være vitne til at samarbeid i ulike team glir lettere etter at man får bedre forståelse, ikke bare for at vi er ulike, men hvordan vi er ulike. Det gir nesten uten unntak resultater som større tålmodighet, bedre fremdrift eller bedre relasjoner – men det viktigste er jo at det gir bedre og raskere resultater.

  Ann Kristin NyborgHR-rådgiver, Oslo kommune, Renovasjons- og gjenvinningsetaten

Bruksområder for verktøyet

 • Ledelse og lederutvikling
 • Samarbeid og teamutvikling – sammensetning og utvikling av effektive team
 • Medarbeiderutvikling
 • Relasjonskompetanse
 • Endringsprosesser og endringsledelse
 • Organisasjonskultur
 • Visjon, verdier og strategi – implementering
 • Kommunikasjon og soft skills – trening og utvikling
 • Rekruttering, bemanning og onboarding
 • Omdømmebygging
 • Karriereveiledning og omstilling
 • Salgstrening og kundebehandling
 • Medarbeidersamtale
 • Motiverende arbeidsmiljø og effektive relasjoner på arbeidsplassen
 • Konfliktforebygging og konflikthåndtering
 • Bedrift- og organisasjonsutvikling
 • Strategisk kompetansetrening
 • Strategiarbeid
 • Styreutvikling
 • Coaching og rådgivning

«Soft skills», eller mellommenneskelige ferdigheter som effektiv adferd, kommunikasjon og samarbeid er fremtidens viktigste kunnskap.

Ved en sertifisering får du tilgang på konkrete, forskningsbaserte verktøy, metode, strategier og prosesser som vil skape resultater for din virksomhet.

Dette er en fremtidsrettet videreutdanning som passer for deg som jobber med mennesker – enten som leder, teamleder, prosjektleder, rådgiver, coach eller innen HR og salg.

Gjør en forskjell – ta en sertifisering i verktøy for team- og lederutvikling!

Kursinformasjon

 • Krever PC  og Internett
 • Sertifiseringskurs: kr. 24.000,-
 • Materiell for instruktør: kr. 4.000,- eks. mva.

Kurs i klasserom

 • Lunsj, kaffe/te og frukt inkludert
 • Sted: Trondheim
 • Kl. 09.00 – 16.00 på kursdagene

Digitale kurs

 • 4 digitale samlinger
 • Kl. 08.30 – 11.30  inkl. pauser

Påmelding til sertifisering i Everything DiSC®