Bra konflikt!

I løpet av livet er det ikke til å unngå at vi støter på konflikter i en eller annen sammenheng.

Årsaken til en konflikt kan være mange og sammensatte, og måten vi takler konflikter på varierer også fra person til person. Noen trekker seg unna mens andre går på og kjemper imot, og andre forsøker kanskje å snakke seg ut av konflikten. Uansett, vi kjenner alle på at konflikter gjør noe med oss og tapper oss for energi – noen blir sinte, andre lei seg osv.

Konflikter som allerede har vært (eller pågår) kan være vanskelig å få gjort noe med, MEN finnes det en måte vi kan forberede oss på slik at vi står bedre rustet til neste konflikt dukker opp?

(Det kan være vanskelig å reparere en bulket bil men kan vi unngå flere bulker..?).

En tilnærming for å takle fremtidige konfliktsituasjoner kan være:

  • Skaff selvinnsikt om egen adferd i konfliktsituasjoner – hva er det jeg drives av, hva er det jeg kjenner på?
  • Utforsk de destruktive og produktive sidene ved din adferd. F.eks. hva kan jeg tenkes å bidra negativt med i det jeg sier og gjør i en konflikt, og hva kan jeg tenkes å bidra positivt med? Hvilke automatiske tanker og følelser er det jeg kjenner på og som påvirker min væremåte i konflikten? Hvor kommer disse tankene fra?
  • Prøv å forstå andres adferd og reaksjonsmønster i en konflikt – hva er det de drives av? Er det fokus på følelser, sak eller andre forhold?
  • Prøv så å forstå hvordan din adferd kan virke inn på andre i konfliktsituasjoner.
    Ta et steg tilbake og still deg selv spørsmålet – hva kan du gjøre for å endre ditt automatiske tankesett slik at du bidrar til en produktiv/konstruktiv dialog gjennom endret respons?
  • Endre deretter respons gjennom å si og gjøre ting annerledes!
  • Observer reaksjon hos den andre part.

Det er en god opplevelse når kolleger går fra å være negative til hverandre, basert på bl.a. ulike interesser og verdier, til å gjøre hverandre gode gjennom økt innsikt og forståelse for hverandre.
Forenklet sagt kan vi si at dette handler om: å observere og forstå situasjon, snakke med seg selv med den «indre stemme» for deretter å endre responsadferd.

Når mennesker som arbeider sammen har denne tilnærmingen til hverandre i det konflikter oppstår vil dette bidra til å dempe konflikten. Dette fordi begge parter tilpasser seg og ikke minst bidrar til at det kommer noe produktivt ut av konflikten gjennom endret innstilling og fokus – det blir en bra konflikt!

Nyere forskning på innovasjonsteam viser også at team som er de mest kreative kjennetegnes bl.a. ved høy temperatur, mye uenighet og ærlig kommunikasjon. I denne sammenheng vil også forståelse for produktiv konflikt hos teammedlemmer kunne være et viktig bidrag for fortsatt trivsel, vekst og utvikling for teamet.

Å få til produktiv respons når du møter en konfliktsituasjon krever en del trening, men forstår du hva som må til er du kommet et godt stykke på vei. Et godt støtteverktøy når en trener på dette er f.eks. Everything DiSC® Produkt konflikt. Dette er et refleksjonsverktøy knyttet til innsikt om egen adferd i konfliktsituasjoner og hvordan en kan endre respons.