Bli kjent med DEG SELV – Arbeide hjemmefra

Det er en solid antagelse at de fleste av oss har opplevd at arbeidslivet har blitt snudd på hodet det siste året grunnet Koronasituasjonen. 2021 byr dessverre på nye smitterekorder i Norge, og ekstremt mange av oss må belage seg på nok en periode med hjemmekontor og sosial distansering.

Det er både fordeler og ulemper med disse endringene, som varierer fra person til person. Er det barn i hjemmet som må følges opp i løpet av arbeidsdagen? Er det tilstrekkelig med plass for å sette opp et effektivt og komfortabelt hjemmekontor? Er det noen som liker å jobbe isolert? Har man en sikker og stabil Internettforbindelse? Dette er bare noen få av faktorene som spiller inn i den bråe overgangen fra kontoret til kjøkkenbordet.

Så, hvordan tilpasser folk seg?

Wiley gjennomførte i 2020 en studie om hvordan «samarbeide virtuelt», og stilte nesten 3000 forretningsfolk en rekke spørsmål om hvordan de håndterer dette store – men plutselige – skiftet i arbeidslivet. 80% av deltakerne hadde blitt pålagt eller oppmuntret til å arbeide hjemmefra, og av disse får vi vite at de sliter (teknisk eller mentalt) med å tilpasse seg sitt nye arbeid på hjemmekontoret. Noen av de mest utfordrende aspektene – utenom det å være lei av omgivelsene – inkluderer:

  • Balansere arbeid og privat- eller familieliv
  • Føler seg isolert
  • Opplever dårlig kommunikasjon med sine kolleger

Disse utfordringene, dog distraherende og frustrerende, kan utgjøre en mulighet til å bli kjent med sin egen selvforståelse. Still deg selv spørsmål som: Hva har vært det vanskeligste for meg i løpet av denne perioden? Hva har vært enklere? Hvorfor skjer det? Hvordan kan jeg få mest mulig ut av det? Dette kan avdekke ny innsikt om deg selv. Selv om det er mange måter å svare på disse spørsmålene, er en personlig rapport fra verktøyet Everything DiSC® en god start.

Hvordan kan Everything DiSC® bidra til å utdype forståelsen av dine preferanser og tendenser i denne nye normalen?

Det første trinnet er å forstå Everything DiSC®-modellen. Modellen er en enkel og lettforståelig modell som beskriver fire grunnleggende adferdsstiler: D, i, S og C, og som er et grunnleggende begrepsapparat for produktspesifikke verktøy knyttet til lederutvikling, medarbeiderutvikling, konflikthåndtering, salgstrening og teamutvikling.

Adferdsstilen D: er opptatt av og verdsetter resultater, handling og utfordring

Adferdsstilen i: er opptatt av og verdsetter entusiasme, handling og samarbeid

Adferdsstilen S: er opptatt av og verdsetter samarbeid, støtte og stabilitet

Adferdsstilen C: er opptatt av og verdsetter nøyaktighet, utfordring og stabilitet

Vi er alle en blanding av alle fire grunnleggende Everything DiSC®-stiler. Hver enkelt av oss har en helt unik adferdsprofil med forskjellige stiler og prioriteringer – ingen stil er bedre eller dårligere enn en annen. Vi tror at disse forskjellene i adferdsstilene kan være ekstremt verdifulle. Du kan lese mer om Everything DiSC® og de ulike verktøyene her.

Nå som du har litt mer forståelse for Everything DiSC®, er trinn to å forstå hvordan hver stil kan oppleve det å jobbe hjemmefra, basert på sine adferdsmessige preferanser og tendenser.

Når vi fortsetter med sosial distansering, er det en god mulighet til å vende fokuset innover og jobbe med oss selv.

Husk at hver person og Everything DiSC®-stil er unik. Mange av oss er en kombinasjon av to adferdsstiler og kjenner seg igjen i mer enn ett av problemene som er presentert over. Derfor kan bruken av et verktøy som Everything DiSC® hjelpe deg med å avdekke din egen unike arbeidsstil (inkludert motivatorer, stressfaktorer og måten du samhandler med andre på), som igjen åpner døren for et nytt nivå av selvinnsikt og forståelse.

Og i en tid der lite gir mening, kan det å utforske og bygge forholdet til oss selv fullstendig forandre måten vi arbeider på – uansett hvor det måtte være.

Er du en leder? Les mer om hvordan du kan bidra til at dine medarbeidere kjenner på mestring og motivasjon på hjemmekontoret her

Teksten er oversatt og tilpasset av Nina Karlsnes. Opprinnelig artikkel kan leses her.